Čiastka č. 31/1985 Zb.

Vydaná dňa: 10.12.1985
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
112/1985 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky štátnom riadení cien 01.01.1986
113/1985 Zb. Vyhláška Federálneho cenového úradu, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu o cenách 01.01.1986