Uznesenie č. 22/1984 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národního výboru vo volebnom obvode č. 80 - Plešivec

Čiastka 4/1984
Platnosť od 16.03.1984 do27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.

22

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 31. januára 1984

o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 80 - Plešivec

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa § 50 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje doplňovacie voľby do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 80 - Plešivec a určuje deň ich konania na sobotu 24. marca 1984.

Šalgovič CSc. v. r.