Uznesenie č. 1/1984 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 31 - Košice IV

Čiastka 1/1984
Platnosť od 16.01.1984 do27.08.1990
Účinnosť od 16.01.1984 do27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.

1

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

zo 16. decembra 1983

o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 31 – Košice IV

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa § 50 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje doplňovacie voľby do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 31 – Košice IV a určuje deň ich konania na sobotu 18. februára 1984.

Šalgovič CSc. v. r.