Vyhláška č. 84/1978 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv poľnohospodárskej techniky

(v znení č. 148/1989 Zb., 103/1990 Zb.)

Čiastka 19/1978
Platnosť od 17.07.1978 do31.12.1991
Účinnosť od 01.05.1990 do31.12.1991