Čiastka č. 19/1978 Zb.

Vydaná dňa: 17.07.1978
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
83/1978 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o oslobodení obytných domov s bytmi v osobnom vlastníctve od domovej dane 17.07.1978
84/1978 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv poľnohospodárskej techniky 01.10.1978
86/1978 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o kontrolách, revíziách a skúškach plynových zariadení 01.01.1979