Vyhláška č. 152/1971 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o hospodárskych záväzkoch v cestnej nákladnej doprave

Čiastka 37/1971
Platnosť od 23.12.1971 do31.12.1991
Účinnosť od 01.01.1972 do31.12.1991
Redakčná poznámka

Predpis č. 152/1971 Zb. opätovne zrušený § 19 bod 2 predpisu č. 311/1996 Z. z. s účinnosťou od 15. novembra 1996.