Nariadenie č. 72/1953 Zb.Nariadenie o poriadku plavebnej bezpečnosti pre československý úsek Dunaja.

Čiastka 41/1953
Platnosť od 29.08.1953 do31.03.1970
Účinnosť od 01.04.1964 do31.03.1970
Zrušený 3/1970 Zb.