Čiastka č. 41/1953 Zb.

Vydaná dňa: 29.08.1953
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
71/1953 Zb. Nariadenie o odborných školách pre vzdelanie majstrov výrobného výcviku 29.08.1953
72/1953 Zb. Nariadenie o poriadku plavebnej bezpečnosti pre československý úsek Dunaja. 01.09.1953