Čiastka č. 32/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 27.02.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
67/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o hraničných priechodoch, o prekračovaní štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu a o zásadách prekračovania štátnej hranice mimo hraničných priechodov
68/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Európskeho dohovoru o výmene liečebných substancií ľudského pôvodu
69/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Európskeho dohovoru o výmene liečebných substancií ľudského pôvodu
70/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dodatkového protokolu k Európskemu dohovoru o výmene liečebných substancií ľudského pôvodu
71/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Európskeho dohovoru o výmene reagencií na typizáciu tkanív
72/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dodatkového protokolu k Európskemu dohovoru o výmene reagencií na typizáciu tkanív
73/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/1/1997-100 o kŕmnych surovinách na výrobu kŕmnych zmesí a o hospodárskych krmivách v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 31. januára 2002 č. 39/1/2002-100