Oznámenie č. 69/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Európskeho dohovoru o výmene liečebných substancií ľudského pôvodu

Čiastka 32/2003
Platnosť od 27.02.2003
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť 1. januára 1959 na základe článku 8 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 1. februára 1996 v súlade s článkom 8 ods. 2.

69

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. decembra 1958 bol v Paríži prijatý Európsky dohovor o výmene liečebných substancií ľudského pôvodu.

V mene Slovenskej republiky bol dohovor podpísaný v Štrasburgu 19. januára 1996.

Dohovor nadobudol platnosť 1. januára 1959 na základe článku 8 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 1. februára 1996 v súlade s článkom 8 ods. 2.

Do textu dohovoru možno nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.