Oznámenie č. 68/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Európskeho dohovoru o výmene liečebných substancií ľudského pôvodu

Čiastka 32/2003
Platnosť od 27.02.2003 do14.03.2003
Redakčná poznámka

Platnosť dohody sa skončí 14. marca 2003 na základe článku 6.

68

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 1015 zo 4. septembra 2002 schválila výpoveď Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Gréckej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva podpísanej v Aténach 22. októbra 1980 (vyhláška č. 93/1983 Zb.).

Platnosť dohody sa skončí 14. marca 2003 na základe článku 6.