Oznámenie č. 72/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dodatkového protokolu k Európskemu dohovoru o výmene reagencií na typizáciu tkanív

Čiastka 32/2003
Platnosť od 27.02.2003
Redakčná poznámka

Dodatkový protokol nadobudol platnosť 23. apríla 1977 na základe článku 4 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 22. februára 1999 v súlade s článkom 3.

72

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 24. júna 1976 bol v Štrasburgu prijatý Dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o výmene reagencií na typizáciu tkanív.

V mene Slovenskej republiky bol dodatkový protokol podpísaný v Štrasburgu 21. januára 1999.

Dodatkový protokol nadobudol platnosť 23. apríla 1977 na základe článku 4 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 22. februára 1999 v súlade s článkom 3.

Do textu dodatkového protokolu možno nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.