Oznámenie č. 71/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Európskeho dohovoru o výmene reagencií na typizáciu tkanív

Čiastka 32/2003
Platnosť od 27.02.2003
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť 23. apríla 1977 na základe článku 8 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 22. februára 1999 v súlade s článkom 8 ods. 2.

71

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. septembra 1974 bol v Štrasburgu prijatý Európsky dohovor o výmene reagencií na typizáciu tkanív.

V mene Slovenskej republiky bol dohovor podpísaný v Štrasburgu 21. januára 1999.

Dohovor nadobudol platnosť 23. apríla 1977 na základe článku 8 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 22. februára 1999 v súlade s článkom 8 ods. 2.

Do textu dohovoru možno nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.