Oznámenie č. 70/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dodatkového protokolu k Európskemu dohovoru o výmene liečebných substancií ľudského pôvodu

Čiastka 32/2003
Platnosť od 27.02.2003
Redakčná poznámka

Dodatkový protokol nadobudol platnosť 1. januára 1985 na základe článku 2 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 1. februára 1996 v súlade s článkom 3.

70

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. septembra 1982 bol v Štrasburgu prijatý Dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o výmene liečebných substancií ľudského pôvodu.

V mene Slovenskej republiky bol dodatkový protokol podpísaný v Štrasburgu 21. januára 1996.

Dodatkový protokol nadobudol platnosť 1. januára 1985 na základe článku 2 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 1. februára 1996 v súlade s článkom 3.

Do textu dodatkového protokolu možno nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.