Čiastka č. 30/1992 Zb.

Vydaná dňa: 03.04.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
123/1992 Zb. Zákon o pobyte cudzincov na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 01.10.1992
124/1992 Zb. Zákon o Vojenskej polícii 01.05.1992
125/1992 Zb. Zákon o zriadení Sekretariátu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe a o výsadách a imunitách tohto sekretariátu a ďalších inštitúcií Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe 03.04.1992
126/1992 Zb. Zákon o ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o Česko-slovenskom Červenom kríži 01.07.1992
127/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/1990 Zb. o vymedzení pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti 03.04.1992
128/1992 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite 03.04.1992
129/1992 Zb. Vyhláška ministerstva vnitra České republiky o odborných předpokladech pracovníků obecní policie a způsobu jejich ověřování 03.04.1992
130/1992 Zb. Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní mincí po 10 Kčs s letopočtom 1992 03.04.1992
133/1992 Zb. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o financovaní rozostavanej komunálnej bytovej výstavby a výstavby technickej a občianskej vybavenosti
r1/c30/1992 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chyby