Redakčné oznámenie č. r1/c30/1992 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chyby

Čiastka 30/1992
Platnosť od 03.04.1992

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v zákone č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách, v českom aj slovenskom vydaní

V § 17 písm. a) majú slová „ku dňu účinnosti zákona č. 229/1991 Zb.,“ správne znieť „ku dňu účinnosti zákona č. 162/1990 Zb.“.

Redakcia