Čiastka č. 113/1992 Zb.

Vydaná dňa: 11.12.1992
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
561/1992 Zb. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vydaní štátnych dlhopisov Slovenskej republiky na financovanie Vodného diela Gabčíkovo 11.12.1992
562/1992 Zb. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 495/1991 Zb. 11.12.1992
563/1992 Zb. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rozdelení Nitrianskej univerzity 11.12.1992
564/1992 Zb. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o spôsobe vykonania referenda 11.12.1992
565/1992 Zb. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o predĺžení lehoty na preukazovanie vlastníctva na účely úpravy majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v poľnohospodárskych družstvách 01.01.1993
566/1992 Zb. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Národnej banke Slovenska 01.01.1993
567/1992 Zb. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky 01.01.1993
568/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 01.01.1993
r1/c113/1992 Zb. Redakčné oznámenie o oprave chýb