Čiastka č. 31/1983 Zb.

Vydaná dňa: 16.12.1983
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
146/1983 Zb. Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1984 01.01.1984
147/1983 Zb. Zákon o zbraniach a strelive 01.04.1984
148/1983 Zb. Zákon o zjednotení sadzieb nemocenského 01.01.1984
149/1983 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1984 01.01.1984
150/1983 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností 01.04.1984
151/1983 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 122 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
152/1983 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 132/1964 Zb. o železničnom prepravnom poriadku v znení neskorších predpisov 01.01.1984
153/1983 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa 01.01.1984
154/1983 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov o zmenách vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 143/1965 Zb. o poskytovaní peňažných dávok v nemocenskom poistení 01.01.1984
155/1983 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov o zmenách v nemocenskom poistení niektorých pracovníkov 01.01.1984