Uznesenie č. 151/1983 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 122 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Čiastka 31/1983
Platnosť od 16.12.1983 do28.02.1990
Zrušený 47/1990 Zb.

151

UZNESENIE

Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

z 13. decembra 1983

o vyhlásení doplňovacej voľby vo volebnom obvode č. 122 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia vyhlasuje podľa čl. 59 ústavného zákona o československej federácii a podľa § 50 zákona č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia doplňovaciu voľbu vo volebnom obvode č. 122 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia (obce Orlová, Bohumín, Petřvald, Rychvald, Dolní Lutyně, Dětmarovice a Petrovice u Karviné) a určuje deň jej konania na piatok 10. februára 1984.

Indra v. r.