Čiastka č. 1/1961 Zb.

Vydaná dňa: 24.01.1961
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
1/1961 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa mení a doplňuje zákon o Štátnej plánovacej komisii 24.01.1961
2/1961 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje štatút Štátnej plánovacej komisie 24.01.1961
3/1961 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa ustanovuje štatút Slovenskej plánovacej komisie 24.01.1961
4/1961 Zb. Vyhláška podpredsedu vlády a predsedu Štátnej plánovacej komisie o úplnom znení zákona č. 41/1959 Zb. o Štátnej plánovacej komisii 24.01.1961
5/1961 Zb. Vyhláška podpredsedu vlády a predsedu Štátnej plánovacej komisie o úplnom znení vládneho nariadenia č. 44/1959 Zb., ktorým sa ustanovuje štatút Štátnej plánovacej komisie 24.01.1961
6/1961 Zb. Vyhláška rady Juhočeského krajského národného výboru v Českých Budějoviciach ktorou sa určujú výkonné orgány ďalších miestnych národných výborov v kraji ako stavebné úrady prvého stupňa 01.01.1961