Čiastka č. 51/1951 Zb.

Vydaná dňa: 27.12.1951
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
108/1951 Zb. Zákon o organizácii národohospodárskej evidencie 27.12.1951
109/1951 Zb. Nariadenie o organizácii štatistickej služby 27.12.1951
110/1951 Zb. Zákon o štátnych pracovných zálohách 27.12.1951
111/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa upravujú vzájomné vzťahy medzi odbornými učilišťami alebo školami závodného výcviku a podnikmi 27.12.1951
112/1951 Zb. Nariadenie o reorganizácii štátnej pamiatkovej starostlivosti 01.01.1952
113/1951 Zb. Nariadenie o Štátnom meteorologickom ústave 01.01.1952