Čiastka č. 7/1949 Zb.

Vydaná dňa: 31.01.1949
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
12/1949 Zb. Nariadenie o pôdohospodárskych referátoch krajských národných výborov 01.02.1949
13/1949 Zb. Vládne nariadenie o technických referátoch krajských národných výborov 01.02.1949
14/1949 Zb. Nariadenie o referátoch krajských národných výborov pre školstvo, osvetu a telesnú výchovu 01.02.1949
15/1949 Zb. Nariadenie o nároku na služobný plat niektorých štátnych zamestnancov za čas cvičenia vo zbrani (služobného cvičenia) 01.01.1948
16/1949 Zb. Nariadenie, ktorým sa upravujú niektoré nároky zamestnaných dôchodcov v začiatočnom období päťročného hospodárskeho plánu 01.01.1949
17/1949 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra o zrušení okresnej expozitúry v Benátkach nad Jizerou. 01.02.1949
18/1949 Zb. Vyhláška minstra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore o telekomunikáciách, dojednanom dňa 2. októbra 1947 v Atlantic City. 15.02.1949
19/1949 Zb. Vyhláška o obchodnej dohode medzi Československou republikou a Dásnkym kráľovstvom, dojednanej v Kodani výmenou nót zo dňa 5. februára a 4. marca 1948 15.02.1949