Vyhláška č. 648/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní

(v znení č. 159/2009 Z. z., 226/2012 Z. z.)

Čiastka 214/2008
Platnosť od 31.12.2008
Účinnosť od 15.08.2012 do31.07.2017
Zrušený 192/2017 Z. z.