Oznámenie č. 458/2008 Z. z.Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní rozhodnutia, ktorým sa dopĺňa rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 28. januára 2004 v znení neskorších rozhodnutí, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov

Čiastka 167/2008
Platnosť od 21.11.2008
Redakčná poznámka

Rozhodnutie nadobúda záväznosť dňom vyhlásenia.

458

OZNÁMENIE

Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 2 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách vydal

rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 13. novembra 2008, ktorým sa dopĺňa rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 28. januára 2004 (oznámenie č. 57/2004 Z. z.) v znení neskorších rozhodnutí, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov.

Rozhodnutím sa spresňuje definícia veľkoobchodného trhu č. 4 – veľkoobchodný (fyzický) prístup poskytovaný prostredníctvom infraštruktúry.

Rozhodnutie nadobúda záväznosť dňom vyhlásenia.

Rozhodnutie je uverejnené vo Vestníku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 8 a možno doň nahliadnuť na Telekomunikačnom úrade Slovenskej republiky.