Vyhláška č. 440/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dunajské luhy

(v znení č. 466/2013 Z. z.)

Čiastka 161/2008
Platnosť od 12.11.2008
Účinnosť od 01.01.2014

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2014 466/2013 Z. z. Aktuálne znenie
15.11.2008 - 31.12.2013

Pôvodný predpis

12.11.2008