Čiastka č. 161/2008 Z. z.

Vydaná dňa: 12.11.2008
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
440/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dunajské luhy 15.11.2008