Vyhláška č. 156/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 31/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 63/2008
Platnosť od 30.04.2008 do30.04.2013
Účinnosť od 01.05.2008 do30.04.2013
Zrušený 106/2013 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2008 - 30.04.2013

Pôvodný predpis

30.04.2008