Rozhodnutie č. 572/2007 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 240/2007
Platnosť od 08.12.2007

Pôvodný predpis

08.12.2007