Rozhodnutie č. 353/2007 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 153/2007
Platnosť od 27.07.2007