Zákon č. 199/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 400/2009 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 89/2007
Platnosť od 26.04.2007
Účinnosť od 01.11.2009

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.2009 400/2009 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.05.2007 - 31.10.2009