Zákon č. 598/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Čiastka 228/2006
Platnosť od 11.11.2006
Účinnosť od 01.01.2007

OBSAH