Vyhláška č. 118/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o náležitostiach rozvrhu práce

(v znení č. 94/2009 Z. z.)

Čiastka 52/2005
Platnosť od 01.04.2005
Účinnosť od 01.04.2009

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2009 94/2009 Z. z. Aktuálne znenie
01.04.2005 - 31.03.2009

Pôvodný predpis

01.04.2005