Čiastka č. 52/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 01.04.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
118/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o náležitostiach rozvrhu práce 01.04.2005
119/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vnútornej revízii súdu 01.04.2005
120/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o používaní úradného odevu sudcami, prokurátormi a advokátmi v konaní pred súdom 01.04.2005