Oznámenie č. 753/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa vydáva zoznam dietetických potravín plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia

Čiastka 305/2004
Platnosť od 30.12.2004
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.