Redakčné oznámenie č. r1/c131/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 215/2002 Z. z.

Čiastka 131/2002
Platnosť od 18.06.2002

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v zákone č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V § 2 písmeno x) má správne znieť:

x) bezpečnostným zariadením na vyhotovovanie časovej pečiatky technické zariadenie a programové vybavenie, ktoré spĺňa požiadavky tohto zákona a prostredníctvom ktorého možno na základe časového údaja, elektronického dokumentu a na tento účel určeného súkromného kľúča vyhotoviť časovú pečiatku daného elektronického dokumentu.“.