Redakčné oznámenie č. r1/c131/2002 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 215/2002 Z. z.

Čiastka 131/2002
Platnosť od 18.06.2002