Zákon č. 664/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 261/2002
Platnosť od 07.12.2002
Účinnosť od 01.01.2003 do30.06.2019
Zrušený 35/2019 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2003 - 30.06.2019