Oznámenie č. 648/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovnej službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky

Čiastka 254/2002
Platnosť od 28.11.2002
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť 27. novembra 2002 na základe článku 14 ods. 1.