Čiastka č. 254/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 28.11.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
648/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovnej službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky