Zákon č. 281/2001 Z. z.Zákon o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

Čiastka 117/2001
Platnosť od 18.07.2001
Účinnosť od 01.06.2010 do31.12.2018
Zrušený 170/2018 Z. z.

OBSAH

Čl. I (§ 1 - § 14)
Čl. II (§ 741a - § 741k)