Oznámenie č. 43/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Pracovného programu medzi Slovenskou republikou a Flámskym spoločenstvom Belgického kráľovstva na vykonávanie kultúrnej dohody v oblasti kultúry, vzdelávania, vedy, športu a mládeže na roky 1998, 1999 a 2000

Čiastka 18/1999
Platnosť od 15.03.1999
Redakčná poznámka

Pracovný program nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 30. októbra 1998.

43

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. októbra 1998 bol v Bruseli podpísaný Pracovný program medzi Slovenskou republikou a Flámskym spoločenstvom Belgického kráľovstva na vykonávanie kultúrnej dohody v oblasti kultúry, vzdelávania, vedy, športu a mládeže na roky 1998, 1999 a 2000.

Pracovný program nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 30. októbra 1998.

Do textu pracovného programu možno nazrieť na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.