Oznámenie č. 43/1999 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Pracovného programu medzi Slovenskou republikou a Flámskym spoločenstvom Belgického kráľovstva na vykonávanie kultúrnej dohody v oblasti kultúry, vzdelávania, vedy, športu a mládeže na roky 1998, 1999 a 2000

Čiastka 18/1999
Platnosť od 15.03.1999
Redakčná poznámka

Pracovný program nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 30. októbra 1998.