Redakčné oznámenie č. r1/c37/1993 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby

Čiastka 37/1993
Platnosť od 21.06.1993 do31.03.1998