Zákon č. 96/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení zákona č. 150/1992 Zb.

Čiastka 28/1993
Platnosť od 05.05.1993 do30.06.2000
Účinnosť od 05.05.1993 do30.06.2000
Zrušený 195/2000 Z. z.

OBSAH