Čiastka č. 28/1993 Z. z.

Vydaná dňa: 05.05.1993
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
96/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení zákona č. 150/1992 Zb. 05.05.1993
97/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zvýšení dôchodkov v roku 1993 05.05.1993
98/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb. o pôsobnosti obci vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov 05.05.1993
99/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov 05.05.1993
100/1993 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o Obchodnom vestníku 05.05.1993
r1/c28/1993 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chýb