Vyhláška č. 95/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o kolkových známkach

Čiastka 27/1993
Platnosť od 30.04.1993 do30.06.2007
Účinnosť od 30.04.1993 do30.06.2007
Zrušený 284/2007 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.04.1993 - 30.06.2007

Pôvodný predpis

30.04.1993