Nariadenie vlády č. 92/1993 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení neskorších predpisov

Čiastka 26/1993
Platnosť od 29.04.1993 do31.01.2002
Účinnosť od 01.05.1993 do31.01.2002
Zrušený 45/2002 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.1993 - 31.01.2002

Pôvodný predpis

29.04.1993