Opatrenie č. 84/1993 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky stravného a základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Čiastka 25/1993
Platnosť od 26.04.1993 do30.06.2002
Účinnosť od 01.05.1993 do30.06.2002
Zrušený 338/2002 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.1993 - 30.06.2002

Pôvodný predpis

26.04.1993