Opatrenie č. 338/2002 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

Čiastka 141/2002
Platnosť od 28.06.2002
Účinnosť od 01.07.2002 do31.10.2014
Zrušený 296/2014 Z. z.

OBSAH

338

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 24. júna 2002

o sumách stravného

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje:


§ 1

Sumy stravného pre časové pásma sú

a) 72 Sk pre časové pásmo 5 až 12 hodín,

b) 110 Sk pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,

c) 170 Sk pre časové pásmo nad 18 hodín.


§ 2

Zrušujú sa:

1. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky stravného pri pracovných cestách (registrované v čiastke 128/1992 Zb.),

2. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 84/1993 Z. z. o úprave výšky stravného a základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách,

3. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 323/1993 Z. z. o úprave výšky sadzieb náhrad stravného,

4. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 35/1994 Z. z. o úprave výšky sadzieb náhrad stravného,

5. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 124/1994 Z. z. o úprave výšky sadzieb náhrad stravného,

6. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 316/1994 Z. z. o úprave výšky sadzieb náhrad stravného,

7. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 16/1995 Z. z. o úprave výšky sadzieb náhrad stravného,

8. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 68/1995 Z. z. o úprave výšky sadzieb náhrad stravného,

9. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 248/1995 Z. z. o úprave výšky sadzieb náhrad stravného,

10. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 213/1996 Z. z. o úprave výšky sadzieb náhrad stravného,

11. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 383/1996 Z. z. o úprave výšky sadzieb náhrad stravného,

12. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 137/1997 Z. z. o úprave výšky sadzieb náhrad stravného,

13. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 361/1997 Z. z. o úprave výšky sadzieb náhrad stravného,

14. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 146/1998 Z. z. o úprave výšky sadzieb náhrad stravného,

15. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 363/1998 Z. z. o úprave výšky sadzieb náhrad stravného,

16. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 81/1999 Z. z. o úprave výšky sadzieb náhrad stravného,

17. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 262/1999 Z. z. o úprave výšky sadzieb náhrad stravného,

18. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 112/2000 Z. z. o úprave výšky sadzieb náhrad stravného,

19. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 217/2000 Z. z. o úprave výšky sadzieb náhrad stravného,

20. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 98/2001 Z. z. o úprave výšky sadzieb náhrad stravného,

21. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 231/2001 Z. z. o úprave výšky sadzieb náhrad stravného,

22. opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 573/2001 Z. z. o úprave výšky sadzieb náhrad stravného.

§ 3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2002.


Peter Magvaši v. r.