Čiastka č. 25/1993 Z. z.

Vydaná dňa: 26.04.1993
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
83/1993 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o štátnych prírodných rezerváciách 01.05.1993
84/1993 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky stravného a základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách 01.05.1993